Photo #6817

Teton Point Turnout, Grand Teton National Park, Wyoming.

Teton Point Turnout
Back